Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muzikál Fantom opery a jeho postavení na pražské muzikálové scéně
Název práce v češtině: Muzikál Fantom opery a jeho postavení na pražské muzikálové scéně
Název v anglickém jazyce: Musical Phantom of the Opera and its Position on the Prague Musical Scene
Klíčová slova: muzikál|Andrew Lloyd Webber|pražská muzikálová scéna|GoJa Music Hall|propagace muzikálu|recenze|Fantom Opery
Klíčová slova anglicky: musical|Andrew Lloyd Webber|Prague Musical Scene|GoJa Music Hall|musical promotion|reviews|The Phantom of the Opera
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2015
Datum zadání: 09.06.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Petr Christov, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce s názvem „Muzikál Fantom opery a jeho postavení na pražské muzikálové scéně“ čtenáři přibližuje historii vzniku tohoto téměř nejúspěšnějšího světového muzikálu všech dob, ale především jeho první českou verzi, uvedenou v pražské GoJa Music Hall v divadelní sezóně 2014/2015.
Práce se zabývá uměleckými složkami inscenace. Zároveň přináší srovnání díla se současnou pražskou muzikálovou scénou, a to po stránce umělecké i propagační. Autorka používá vedle odborné literatury také vlastní materiály, např. rozhovory s autorským týmem inscenace, či informace poskytnuté produkční společností, materiály uveřejněné v rámci propagace muzikálu v médiích, a to vše se svolením producenta Dr. Františka Janečka.
Seznam odborné literatury
BAČUVČÍK, Radim: Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: Verbum, 2012
BLOOM, Ken a Frank VLASTNIK: Broadway Musicals: The 101 Greatest Shows of All Time. New York: Black Dog, 2004
HOGGARD, Pavlína: Muzikál na prahu tisíciletí: mezi komercí a elitou - možnosti reformy muzikálového divadla v době (post-)moderní. Brno: Retypo, 2000
LEROUX, Gaston: Fantom opery. Praha: XYZ, 2008
OSOLSOBĚ, Ivo: Muzikál je, když ... Praha: Supraphon, 1967
PROSTĚJOVSKÝ, Michael: Muzikál expres: malý průvodce velkým muzikálem. Brno: Větrné mlýny, 2008
+ webové stránky www.fantomopery.cz a www.thephantomoftheopera.com a vlastní materiály
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK