Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Komentovaný překlad: Oľga. Zapretnyj dnevnik (Oľga Berggoľc, Sankt-Peterburg, 2010, ISBN: 978-5-9985-0870-7)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: Oľga. Zapretnyj dnevnik (Oľga Berggoľc, Sankt-Peterburg, 2010, ISBN: 978-5-9985-0870-7)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: Olga. Forbidden diary (Olga Bergholz, Saint-Petersburg, 2010, ISBN: 978-5-9985-0870-7)
Klíčová slova: Překlad, překladatelská analýza, překladatelský problém, překladatelský posun, vnitrotextovné faktory Deník, vězení, válka, smrt, zatčení, cenzura, Sovětský svaz
Klíčová slova anglicky: Translation, translation analysis, intertextual factors, translation shift, translation problem Diary, prison, war, death, arrest, censorship, The Soviet Union
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2015
Datum zadání: 09.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2015
Datum a čas obhajoby: 07.02.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.01.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:12.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy volí autor k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazila, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedla na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
HOCHEL, B. Preklad jako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1990.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný 1998.
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie.
Bratislava: Tatran 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad jako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1984.
BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia 1992.
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha: LN 2008.
KOMISSAROV, V. N. Sovremennoje perevodovedenije. Moskva: ETS 2001.
KOŽINA, M. N., DUSKAJEVA, L. R., SALIMOVSKIJ, V. A. Stilistika russkogo jazyka. Učebnik dlja vuzov. 2 izd. Moskva: Flinta, Nauka 2008.
Kufnerová, Z. et al. Překládání a čeština. Praha: H&H 1994.
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha: FF UK 1996.
SOLGANIK, G. Ja.. Stilistika teksta. Moskva: Flinta, Nauka 2007.
VINOKUR, T. G. Russkij jazyk v jego funkcionirovanii: kommunikativno-pragmatičeskij
aspekt. Moskva 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK