Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bohumil Modrý a jeho osud v mediálním a literárním ztvárnění
Název práce v češtině: Bohumil Modrý a jeho osud v mediálním a literárním ztvárnění
Název v anglickém jazyce: Bohumil Modrý and his fate in literature and media coverage
Klíčová slova: hokej, Bohumil Modrý, brankář, Jáchymov, média, literatura, tisk.
Klíčová slova anglicky: ice-hockey, Bohumil Modrý, goalkeeper, Jáchymov, media, literature, print.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2015
Datum zadání: 06.06.2015
Datum a čas obhajoby: 16.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Josef Haslinger: Jáchymov
Publikace rakouského autora Josefa Haslingera, který na pozadí příběhu vyprávěného mezi dvěma postavami biograficky líčí osud Bohumila Modrého. Právě tato kniha je základním kamenem, z nějž budu vycházet při sumarizování literárního obrazu Bohumila Modrého.

David Lukšů, Aleš Palán: Stanislav Konopásek - Hráč, který přežil
Biografická kniha o jednom ze spoluhráčů Bohumila Modrého, kterého potkal velmi podobný osud, s jedním velkým rozdílem - na Stanislavu Konopáskovi nezanechalo věznění takové následky a nestálo ho život. Pomocí této publikace bych rád prozkoumal stejné události z úhlu pohledu jiné osoby a dále použil získaná fakta k další postupné tvorbě literárního obrazu Bohumila Modrého.

David Lukšů, Aleš Palán: Vladimír Zábrodský: Skutečný příběh hokejové legendy
Dílo o dalším velikánovi československého hokeje a opět spoluhráči Bohumila Modrého. Hlavním cílem při zkoumání této knihy je získat jinou perspektivu pohledu na události kolem jedné ze zásadních událostí, které ovlivnily nejen Modrého život, ale také jeho mediální obraz – zatčení v roce 1950.

Karel Gut, Václav Pacina: Malá encyklopedie ledního hokeje
Kniha dvojice autorů je pro mou práci zajímavá zejména z toho důvodu, že vyšla ještě v době vlády komunistického režimu, 1986. Proto bude tato publikace využita k nastudování, jak o Bohumilu Modrém referovala tehdejší tematická naučná literatura v období po jeho rehabilitaci (1968).

Robert Bakalář, Vladimír Škutina: Ztracená léta – příběh hokejového zločinu
Dílo vzniklo původně jako soubor reportáží pojednávajících o politické perzekuci československých hokejistů v 50. letech 20. století psaných pro časopis Stadion, ale v roce 1990 nakonec vyšlo v knižní podobě. Pomocí této publikace mohu blíže prozkoumat nejzlomovější událost v životě Bohumila Modrého, tedy jeho zatčení v roce 1950.

Jakub Končelík, Petr Orság a Pavel Večeřa: Dějiny českých médií 20. století
Publikace o českých médiích, díky které mohu při zkoumání mediálních textů z jednotlivých periodik zasadit tyto texty do dobového kontextu. To mi pak pomůže při tvorbě konkrétního mediálního obrazu.

Barbora Osvaldová, Jan Halada a kolektiv: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace
Další kniha, kterou využiji při rozboru a zkoumání textů v dobových periodicích. Vzhledem k povaze publikace díky ní mohu lépe charakterizovat jednotlivé články o Bohumilu Modrém, které pak budou utvářet celkový mediální obraz této osobnosti.

Barbora Osvaldová, Alice Tejkalová: O reportáži, o reportérech
Vzhledem k tomu, že lze očekávat mezi texty o Bohumilu Modrém nebo také v další knize Ztracená léta – příběh hokejového zločinu vysoký výskyt reportáží, bude pro jejich zpracování vhodné využít publikaci věnovanou tomuto specifickému žánru.
Předběžná náplň práce
Práce se zaměřuje na komparaci současného literárního obrazu tragického osudu legendárního československého hokejového brankáře a dvojnásobného mistra světa Bohumila Modrého s dobovým mediálním obrazem. Součástí práce bude průzkum dobových periodik Rudého práva a Mladé fronty v nejdůležitějších okamžicích kariéry, konkrétně v období úspěchů dané osobnosti (MS 1947 - únor toho roku, MS 1949 - březen tohoto roku), dále v období událostí kolem jeho zatčení (březen 1950), vynesení rozsudku nad ním a jeho spoluhráči (říjen 1950), dále jeho propuštění po amnestii (jaro 1955), následně v době jeho smrti v červenci 1963 a nakonec v době jeho rehabilitace (1968). Kromě těchto dvou dojde v menší míře také k zkoumání deníku Československý sport (vychází až od roku 1953) a časopisu Československý voják, kam přispíval mimo jiné Ota Pavel. Cílem je kromě samotného porovnání jednotlivých vytvořených obrazů také poukázat na rozdílné pohledy na Bohumila Modrého v různých dobách, tedy na jeho přerod z podoby obdivovaného a oblíbeného sportovce do podoby odsuzovaného politického vězně.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Bachelor thesis focuses on research of the image of Czechoslovak ice-hockey goalkeeper
Bohumil Modrý in literature and contemporary print. After describing the fate of Bohumil Modrý, I
focus on the analysis of contemporary daily print, namely Rudé právo, Mladá fronta and
Československý sport, in which I research the amount of informations publicated in named daily
print and the differences between them. While analysing the daily print, I will focus on few specific
periods – 1947 and 1949 ice-hockey world championships, 1948 olympic games, March 1950 in
which Bohumil Modrý and his former teammates from national ice-hockey team were arrested,
October 1950 in which the court hearing took place, their release from jail in early 1955, death of
Bohumil Modrý in July 1963 and rehabilitation of Modrý and his once convicted teammates in July
1968. The third part of the Bachelor thesis follows Modrý's image in the book Jáchymov by
Austrian writer Josef Haslinger. It is a novel which was written with help of Bohumil Modrý's
daughter Blanka and follows more different storylines, but the main one focuses on the fate of
Bohumil Modrý. In this part of my Bachelor thesis I focus on comparation of the informations
contained in the novel and those found in specialised literature. In the conclusion of this work, I will
try to compare his contemporary media image, his image in specialised literature and in the novel
Jáchymov and I will also try to describe the differences we found.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK