Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zálohovací systém
Název práce v češtině: Zálohovací systém
Název v anglickém jazyce: A backup system
Klíčová slova: zálohování, diff, obnova dat
Klíčová slova anglicky: backup, diff, data recovery
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2015
Datum zadání: 04.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je navrhnout a implementovat systém pro zálohování dat z více počítačů na jeden nebo více zálohovacích serverů. Systém bude udržovat historii záloh v komprimované podobě a při přeplnění úložiště z ní mazat staré soubory. Důraz má být kladen na bezpečnost, robustnost a konfigurovatelnost systému.
Seznam odborné literatury
Torvalds, Linus et al.: Git. Online na http://www.git-scm.com/
Tridgel, Andrew et al.: Rsync. Online na http://rsync.samba.org/
Sibbald, Kern et al.: Bacula - Open Source Network Backup Solution. Online na http://bacula.org/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK