Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klinická anatomie tepen palce a prvního meziprstního prostoru
Název práce v češtině: Klinická anatomie tepen palce a prvního meziprstního prostoru
Název v anglickém jazyce: Clinical Anatomy of the Arteries of the Trumb and the First Web Space
Klíčová slova: Anatomie; Tepny; Palec; Ruka; Chirurgie ruky; Plastická chirurgie; Rekonstrukční chirurgie; Replantace; Mikrochirurgie
Klíčová slova anglicky: Anatomy; Arteries; Thumb; Hand; Hand Surgery; Plastic Surgery; Reconstructive Surgery; Replantation; Microsugery.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav anatomie 3. LF UK (12-ANAT)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2015
Datum zadání: 04.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.03.2023 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2023
Datum odevzdání tištěné podoby:16.02.2023
Datum proběhlé obhajoby: 14.03.2023
Oponenti: prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
  doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK