Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Player Skill Rating for Games with Random Matchmaking
Název práce v češtině: Hodnocení schopností hráčů pro hry s náhodnými protihráči
Název v anglickém jazyce: Player Skill Rating for Games with Random Matchmaking
Klíčová slova: rating, hra, náhodný matchmaking
Klíčová slova anglicky: rating, game, random matchmaking
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: Mgr. Jindřich Matoušek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Cook, J. (2006). Exact Calculation of Beta Inequalities. Technical report, The University of Texas, M. D. Anderson Cancer Center , Department of Biostatistics.

Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., & Rubin, D. B. (2004). Bayesian data analysis. Texts in Statistical Science Series. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, second edition.

Glickman, M. E. (1995). Chess rating systems. American Chess Journal, 3, 59–102.

Herbrich, R., Minka, T., & Graepel, T. (2007). Trueskill(tm): A bayesian skill rating system. In Advances in Neural Information Processing Systems 20 (pp. 569–576).: MIT Press.

Hogg, R. V. & Tanis, E. A. (2010). Probability and statistical inference. Prentice Hall.

Titterington, D. M., Smith, A. F. M., & Makov, U. E. (1985). Statistical analysis of finite mixture distributions. Wiley.

Johnson, N. L., Kemp, A. W., & Kotz, S. (2005). Univariate Discrete Distributions, 3rd Edition. John Wiley & Sons.

Johnson, N. L., Kotz, S., & Balakrishnan, N. (1995). Continuous univariate distributions. Vol. 2. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics: Applied Probability and Statistics. John Wiley & Sons, Inc., New York, second edition. A Wiley-Interscience Publication.
Předběžná náplň práce
V rámci práce bude vytvořen systém pro hodnocení schopností hráčů (rating) určený pro hry, které nediskriminují hráče podle jejich schopností - využívají tzv. random matchmaking. Tato třída her umožňuje využití souhrnných statistik o výkonu hráče pro tvorbu hodnotícího systému, který má širší uplatnění než tradiční systémy. Vytvořený systém by měl být aplikovatelný na hry pro jednoho i více hráčů, končící jak binárním, tak i nebinárním skóre. Práce bude rozdělena do několika částí:
Přehled tradičních ratingových systémů
Nový teoretický model hodnocení schopností
Simulace
Aplikace na reálná data
Nástin dalších aplikací
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A new general skill rating framework will be developed for games which do not discriminate players based on their skill - they employ a so called random matchmaker. This class of games allows conversion of aggregate data about the player's performance into a percentile rank describing his skill. Such rating will have wider range of applications than traditional rating systems. The system should be applicable to both single-player and multiplayer games with binary and non-binary endings. The thesis will have the following parts:
Overview of traditional rating systems
New theoretical model for skill rating
Simulations
Application to real data
Outline of possible applications
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK