Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou paréza nervus peroneus
Název v anglickém jazyce: Case study of the Physiotherapeutic Treatment of a Patient Diagnosed with Nervus Peroneus Paresis
Klíčová slova: fyzioterapie, neurologie, paréza, peroneus, rehabilitace
Klíčová slova anglicky: physiotherapy, neurology, paresis, peroneus, rehabilitation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Reckziegelová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2016
Oponenti: Mgr. Šárka Štěpánková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o anatomii periferního nervového systému, klinickém obrazu periferních paréz a léčbě s následnou terapií. Speciální část obsahuje aplikaci vybraných fyzioterapeutických metod v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The general part of this bachelor thesis contains theoretical findings about anatomy of the peripheral nervous system, peripheral paresis clinical image, treatment and follow-up therapy. The special part contains a description of selected physioterapeutic methods in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK