Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operačním řešení hallux valgus bilaterálně
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operačním řešení hallux valgus bilaterálně
Název v anglickém jazyce: Case study of the physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis: status after bilateral hallux valgus surgery
Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, hallux valgus, operace
Klíčová slova anglicky: case study, physiotherapy, hallux valgus, surgery
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: Mgr. Petra Slezáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK