Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expertní kapacity vybraných politických stran v České republice v oblasti migrační politiky
Název práce v češtině: Expertní kapacity vybraných politických stran v České republice v oblasti migrační politiky
Název v anglickém jazyce: The expert capacities of selected czech political parties in the field of the migration policy
Klíčová slova: Expertní kapacity, migrační politika, migrační krize, politické strany v České republice, typy expertů, analytická kapacita, odborné komise, volební program, volby.
Klíčová slova anglicky: Expert capacities, migration policy, migration crisis, political parties in the Czech Republic, types of experts, analytical capacity, expert commission, election program, elections.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2015
Datum zadání: 11.06.2015
Datum a čas obhajoby: 29.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3018, Jinonice - místn. č. 3018
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2018
Oponenti: PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
AYDIN, U., The Syrian Refugee Crisis: New Negotiation Chapter In European Union-Turkey Relations, Khazar Journal Of Humanities & Social Sciences 19, no. 2 (June 2016): 102–118
BARŠOVÁ, A. a BARŠA, P. Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2005, 308 s. Monografie, sv. č. 15
BŘICHÁČEK, T. Unie ve víru migrační krize. Vydání první. Praha: Institut Václava Klause, 2016. ISBN 8075420233
COLEBATCH, H. K. What work makes policy?. Policy Sciences. 4/2006, s,.309-321.
COLEBATCH, H.K, HOPPE, R. & MIRKO NOORDEGRAAF (EDS.). Working for policy. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010. ISBN 9789089642530
CRAFT, J., HOWLETT, M. Subsystem Structures, Shifting Mandates and Policy
Capacity: Assessing Canada’s Ability to Adapt to Climate Change. Canadian Political
Science Review. 1/2012, s. 3-14.
Člověk v tísni, Středomoří – migrační brána do Evropy, 2016 [online] [cit. 2017-08-29] Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/migrace-v-souvislostech/stredomori-migracni-brana-do-evropy-3517gp
Člověk v tísni, Migrace v číslech, 2017 [online] [cit. 2017-09-17] Dostupné z: https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/migrace-v-souvislostech/migracni-statistiky-4518gp
ČSSD, „M. Chovanec: Nepředpokládám žádné přijímání migrantů, protože ten systém je nastavený špatně, kvóty nefungují“, [online] [cit. 2017-09-18] Dostupné z: https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/m-chovanec-nepredpokladam-zadne-prijimani-migrantu-protoze-ten-system-je-nastaveny-spatne-kvoty-nefunguji/
ČSÚ, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 14. 6. –15 .6. 2002, 2002 [online] [cit. 2017-09-23] Dostupné z: https://volby.cz/pls/ps2002/ps3?xjazyk=CZ
ČSÚ, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 2. 6. – 3.6. 2006, 2006 [online] [cit. 2017-09-23] Dostupné z: https://volby.cz/pls/ps2006/ps2?xjazyk=CZ
ČSÚ, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017, 2017 [online] [cit. 2017-09-23] Dostupné z: https://volby.cz/pls/ps2017/ps2?xjazyk=CZ
ČSÚ, Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10. 2013 – 26. 10. 2013, 2016, [online] [cit. 2017-09-23] Dostupné z: https://volby.cz/pls/ps2013/ps2?xjazyk=CZ
ČT24, „Černý den pro odpůrce kvót. Soud EU zamítl žaloby Slovenska a Maďarska“, In: ČT24 — Česká televize, Praha, 2017 [online] [cit. 2017-09-23] Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2231317-cerny-den-pro-odpurce-kvot-soud-eu-zamitl-zaloby-slovenska-a-madarska
ČT24, „Francie se staví proti Německu - trvalé kvóty na přerozdělování uprchlíků odmítá.“, In: ČT24 — Česká televize, Praha, 2016 [online] [cit. 2017-08-26]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1693735-francie-se-stavi-proti-nemecku-trvale-kvoty-na-prerozdelovani-uprchliku-odmita
DENKOVÁ, A. Proč Polsko s kvótami „zradilo“ Visegrád: chytrá diplomacie i domácí politika. In: AMO.cz: Asociace pro mezinárodní otázky. EU-Media, s.r.o. , 2015 [online] [cit. 2017-08-09]. Dostupné z: http://www.amo.cz/proc-polsko-s-kvotami-zradilo-visegrad-chytra-diplomacie-i-domaci-politika/
DRBOHLAV, D. Mezinárodní migrace obyvatelstva-pohyb i pobyt (Alenky v kraji divů). In Menšiny a migranti v České republice. vyd. 1. Praha: Portál, 2001
DRBOHLAV, D. Migrace a (i)migranti v Česku: kdo jsme, odkudpřicházíme, kam jdeme?. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2010
European Commission, „EU-Turkey joint action plan“, (October 2015), [online] [cit. 2017-10-05] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_cs.htm
European Commission - Press release, European Commission makes progress on Agenda on Migration, Brussels, 27 May 2015. [online] [cit. 2017-10-09] Dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5039_en.htm
European Council, „EU-Turkey statement, 18 March 2016“, (March 2016), [online] [cit. 2017-09-29] Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/
European Council, „Introductory remarks by President Donald Tusk at the meeting of EU heads of state or government with Turkey, 29 November 2015“, (November 2015), [online] [cit. 2017-10-01] Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29-introductory-remarks-eu-turkey/
FELLEGI, I.(1996). Strengthening our Policy Capacity: Report of the Deputy Ministers Task Force. Ottawa: Supply and Services Canada. 1996, 75 s. Dostupné online z:
http://publications.gc.ca/collections/Collection/SC93-8-1996-2E.pdf.
FERRIS, E., KIRISCI, K., SHAIKH, S. „Syrian Crisis: Massive Displacement, Dire Needs and a Shortage of Solutions“, Foreign Policy at Brookings, (September 2013): 8
Frontex, „Risk Analysis for 2016“, (March 2016), [online] [cit. 2017-09-19] Dostupné z: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
Frontex, „Risk Analysis for 2017, (February 2017), [online] [cit. 2017-09-22] Dostupné z: http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2017.pdf
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha, 2005. ISBN: 80-
7367-040-2.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. aktualizované
vydání. Praha, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4
HLOUŠEK, L., Strana Zelených. In: Malíř, J., Marek, P. a kolektiv, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, II. Díl: období 1938-2004, Doplněk, Brno, 2005
HOWLETT, M., RAMESH, M., Xun WU. Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. Policy and Society. Vol. 34, p. 165 – 171., 2015 Dostupné online z: https://www.researchgate.net/publication/284137897_Policy_capacity_A_conceptual_framework_for_understanding_policy_competences_and_capabilities
International Organization for Migration, Fatal Journeys, Tracking Lives Lost during Migration, 2017, Geneva, [online] [cit. 2017-09-21] Dostupné online z: https://publications.iom.int/system/files/pdf/fataljourneys_countingtheuncounted.pdf
Jancarikova, T. a Lopatka, J. Slovakia files lawsuit against EU quotas to redistribute migrants. Reuters. [Online] Reuters, 2. prosince 2015. [cit.: 21. 6. 2017.] Dostupné online: http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-slovakia-idUSKBN0TL11K20151202
JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 9788073672690
KSČM, Organizace KSČM a její dlouhodobé cíle, [online] [cit. 2017-10-08] Dostupné z: https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/kdo-jsme/kdo-jsme-co-chceme
KSČM. Stanovy Komunistické strany Čech a Moravy. [online] [cit. 2017-10-08] Dostupné z: https://www.kscm.cz/cs/nase-strana/dokumenty/stanovy/stanovy-kscm
KUSCHMINDER, K, De Bresser, J., and Siegel, M. Irregular Migration Routes to Europe and Factors Influencing Migrants’ Destination Choices. Maastricht, Belgium: Maastricht Graduate School of Governance, 2015. [online] [cit. 2017-08-25], Dostupné z: https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/irregular_migration_routes_maastricht_graduate_school_of_governance_june_2015.pdf
KUŠNIRÁKOVÁ, T., ČIŽINSKÝ, P. Dvacet let české migrační politiky: Liberální, restriktivní, anebo ještě jiná? Geografie, 116, č. 4, s. 497–517., 2011, Dostupné online: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/2012/01/g11-4-7kusnirakova_cizinsky.pdf)
Lidovky.cz, "Chystá se obrat v kvótách na uprchlíky? Podle Tuska nefungují a jen dělí země EU“, 2017, [online] [cit. 2017-08-25], Dostupné z: https://www.lidovky.cz/chysta-se-obrat-v-kvotach-na-uprchliky-podle-tuska-nefunguji-a-jen-deli-zeme-eu-1h2-/zpravy-svet.aspx?c=A171212_161231_ln_zahranici_pev
MAREŠ, M. Komunismus. In Bastl, Martin – Mareš, Miroslav – Smolík, Josef – Vejvodová, Petra. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. Vydání. Praha: Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3797-3.
Migraceonline.cz, Karolína Babická, Evropská migrační agenda a tolik kontroverzní kvóty, 2015. [online] [cit. 2017-08-28] Dostupné z: http://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/evropska-migracni-agenda-a-tolik-kontroverzni-kvoty
MTI. Hungary files challenge against mandatory resettlement quotas at the Court of Justice of the European Union. In: Government, Budapešť: kormany.hu, 2015. [online] [cit. 2017-10-01] Dostupné z: http://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/hungary- 58 files-challenge-against-mandatory-resettlement-quotas-at-the-court-of-justice-of-theeuropean-union
NOVOTNÝ, V. Co je „policy work“? Pracovní činnost v oblasti veřejných politik v
teorii a praxi. Politologická revue, 2/2013, s.136-158.
OKAMURA, T. 60 milionů migrantů do Evropy, 2017, [online] [cit. 2017-09-18] Dostupné z: http://www.spd.cz/novinky/tomio-okamura-60-milionu-migrantu-do-evropy
OSN, Všeobecná deklarace lidských práv, [online] [cit. 2017-09-10] Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf
PEČINKA, P. Zelená zleva?, Praha, G plus G s.r.o., 2002
POLÁŠEK, M., NOVOTNÝ, V., PEROTTINO, M. Expertiza v politických stranách: téma a jeho teoretické uchopení. Politologická revue 1, červen, 2014, s. 147—166.

RABUŠIC, L. a BURJANEK A. Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace?. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003.
RADA EVROPSKÉ UNIE, Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. září 2015, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka. In: EUR-Lex [online]. Brusel: Úřad pro publikace [cit. 2017-04-10]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?qid=1460817659544&uri=CELEX:32015D1601
Rada pro spravedlnost a vnitřní věci, 20. 7. 2015. 2015 Consilium Brusel: Evropská unie, 2016 [online] [cit. 2017-09-17]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/jha/2015/07/20/
SOBOTKA, B. Projev předsedy vlády v Poslanecké sněmovně 15. září 2015 k situaci v oblasti migrace. In: Vláda ČR. Praha: Vláda ČR (c) 2009-2016 [online] [cit. 2017-09-10]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/clenovevlady/premier/projevy/projev-predsedy-vlady-v-poslanecke-snemovne-15--09--2015-ksituaci-v-oblasti-migrace-134692/
Sobotka, B. „Přidáním k žalobě bychom se vyautovali.“ In: Česká strana sociálně demokratická: Svoboda, spravedlnost, solidarita [online]. Praha: ČSSD [online] [cit. 2017-08-29] Dostupné z: https://www.cssd.cz/media/cssd-v-mediich/b-sobotka-pridanim-k-zalobe-bychom-se-vyautovali/
SPD, Politické stanovisko SPD 10. 10. 2017, 2017 [online] [cit. 2017-10-01] Dostupné z: http://www.spd.cz/novinky/politicka-stanoviska-spd-pro-tento-tyden-76
SPD, Stanovy SPD, 2016, [získáno osobně] [cit. 2017-08-31]
SPD, Program SPD, 2017, [online] [cit. 2017-10-01] Dostupné z: http://www.spd.cz/program
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje expertním kapacitám vybraných politických stran v České republice v oblasti migrační politiky v kontextu volebních programů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017. Migrační politika nebyla v historii České republiky patrně nikdy tak diskutovaným tématem jako je tomu za poslední řekněme dva až tři roky v souvislosti s tzv. „ migrační krizí“ a přístup k migraci nikdy nebyl v programech politických stran voliči i médii sledován v takové míře, jako je tomu dnes. V této práci se zaměřuji na to, jaké mají politické strany v České republice odborné či expertní zázemí ve svých komisích nebo sekcích, které mají ve své agendě na starosti právě onu migrační politiku a také zpracovávaly stanoviska sloužící jako podklad pro programové body v roce 2017. Výzkum se zaměřuje na SPD, KSČM a Stranu zelených. V diplomové práci chci porovnat analytickou kapacitu dotčených jednotlivých komisí u zmíněných politických stran, chci zjistit jak tyto komise či sekce fungují, jaký typ expertů v nich působí a jak jsou místa v komisích obsazována. Dále budu zkoumat nastavení přenosu expertízy z odborných komisí do volebního programu dané politické strany či hnutí konkrétně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 a to na programových bodech týkajících se migrace a migrační krize. Neopomenu ani obsahovou analýzu té části volebních programů stran, které se zabývají migrační politikou či nějakým způsobem reagují na migrační krizi a s ní související opatření. K výzkumu využiji polostrukturovaných kvalitativních rozhovorů doplněných o dotazníky a pořízených se členy těchto komisí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is focused on expert capacities of selected political parties in the Czech republic in the field of the migration policy in context of election programs for the House of Commons election in the Czech republic in 2017. Migration policy has never been so discussed theme. But it was changed with coming of „migration crisis“ and today is the access to the migration policy and the migration crisis in election programs monitored by media and electores very much. I want to focus on the expert background of the selected czech political parties, especially on partie´s comissions and sections a their expert capacities. They are specializing in migration policy and migration crisis and provided opinions and backgrounds for the parties for election program. The research is focused on these parties: SPD, KSČM, Strana zelených. I am going to compare analytical capacities of these parties. I want to find out the functioning of the commissions and the type of experts. The way how the members of the commissions have become members is researched too. Next important thing for my research is the transmisson between expert commissions and election program for elections in 2017, and especially in the parts of program devoted to migration policy and migration crisis. I will not forget about content analysis these parts of programs. I am going to use the semi-structured interviews and questionnaires. I will do this with the members of the expert commissions the said political parties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK