Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Extending the Lexical Network DeriNet
Název práce v češtině: Rozšíření lexikální sítě DeriNet
Název v anglickém jazyce: Extending the Lexical Network DeriNet
Klíčová slova: DeriNet, derivace, lexikální síť, MorfFlex
Klíčová slova anglicky: DeriNet, derivation, lexical network, MorfFlex
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2015
Datum zadání: 04.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.06.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
DeriNet (Ševčíková-Žabokrtský, 2014) je lexikální síť reprezentovaná jako orientovaný graf, ve kterém uzly odpovídají českým lemmatům a hrany odpovídají derivačním vztahům mezi nimi (např. učit -> učitel -> učitelka -> učitelčin). Cílem této práce je implementovat softwarové nástroje, které rozšíří množství lemmat tak, aby slovní zásoba pokrytá DeriNetem pokud možno co nejvíce odpovídala slovní zásobě morfologického slovníku Morflex CZ (Hajič-Hlaváčová, 1990) v jeho současné verzi. Odpovídajícím způsobem by mělo být rozšířeno i množství zachycených derivačních vztahů. V problematických případech bude upřednostněna věcná správnost (precision) před množstvím přidaných uzlů a hran (recall).
Seznam odborné literatury
Ševčíková, Magda and Žabokrtský, Zdeněk: Word-Formation Network for Czech. In: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), Copyright © European Language Resources Association, Reykjavík, Iceland, ISBN 978-2-9517408-8-4, pp. 1087-1093, 2014

Hajič, Jan and Hlaváčová, Jaroslava: MorfFlex CZ, LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11858/00-097C-0000-0015-A780-9. 1990
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK