Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin
Název práce v češtině: Lezení u dětí a mládeže: akutní fyziologická odezva a využití lezení pro rozvoj síly na příkladu horních končetin
Název v anglickém jazyce: Climbing in children and youth: acute physiological responses to climbing and their implications for upper body strength.
Klíčová slova: děti a mládež, lezení, spotřeba kyslíku, energetická náročnost, energetický výdej
Klíčová slova anglicky: children and youth, climbing, oxygen consumption, energy expenditure, energy cost
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2015
Datum zadání: 29.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 26.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2019
Oponenti: Mgr. Martin Nosek, Ph.D.
  doc. MUDr. Alois Krobot, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Baláš, J. (2016). Fyziologické aspekty výkonu ve sportovním lezení. Praha: Karolinum, 279 s., ISBN 978-80-246-3361-9.
Baláš, J., Panáčková, M., Jandová, S., Martin, A. J., Strejcová, B., Vomáčko, L., et al. (2014). The Effect of Climbing Ability and Slope Inclination on Vertical Foot Loading Using a Novel Force Sensor Instrumentation System. Journal of Human Kinetics, 44, 75-81.
Baláš, J., Pecha, O., Martin, A. J., & Cochrane, D. (2012). Hand–arm strength and endurance as predictors of climbing performance. European Journal of Sport Science, 12(1), 16-25.
Baláš, J. (2009). Fyziologické aspekty sportovního lezení. Česká kinantropologie. 2009, roč. 13, č. 3, s. 156-167.
Baláš, J., Strejcová, B., Malý, T., Malá, L., & Martin, A. J. (2009). Changes in upper body strength and body composition after 8 weeks indoor climbing in youth. Isokinetics & Exercise Science, 17(3), 173-179.
Baláš, J., & Bunc, V. (2007). Short-term influence of climbing activities on strength, endurance and balance within school physical education. International Journal of Fitness, 3(2), 33-42.
Bar-Or, O. & Malina, R., M. (1995). Activity, Fitness, and Health of Childern and Adolescents. IN Cheung, Richmond, Child Health, Nutrition and Physical Activity. Human Kinetics. ISBN: 0-8732-774-3.
Bertuzzi, R. C. D., Franchini, E., Kokubun, E., & Kiss, M. (2007). Energy system contributions in indoor rock climbing. European Journal of Applied Physiology, 101(3), 293-300. doi:10.1007/s00421-007-0501-0.
Biddle, S. & Smith, A. L. (2008). Youth physical activity and sedentary behavior. Human Kinetics, 491 s. ISBN 978-0-7360-6509-2.
Billat, V., Palleja, P., Charlaix, T., Rizzardo, P., & Janel, N. (1995). Energy specifity of rock climbing and aerobic capacity in competitive sport rock climbers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 35(1), 20-24.
Blahuš, P. (2000). Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, Vol. 4, č. 2, s. 53-72.
Booth, J., Marino, F., Hill, C., & Gwinn, T. (1999). Energy cost of sport rock climbing in elite performers. British Journal of Sports Medicine, 33(1), 14-18.
Bunc, V. (1998). Zdravotně orientovaná zdatnost a možnosti její kultivace na základní škole. Tělesná výchova a sport mládeže, roč. 64, č. 4, s. 2-10.
España-Romero, V., Jensen, R., Sanchez, X., Ostrowski, M., Szekely, J., & Watts, P. (2012). Physiological responses in rock climbing with repeated ascents over a 10-week period. European Journal of Applied Physiology, 112(3), 821-828.
Grant, S., Hynes, V., Whittaker, A., & Aitchison, T. (1996). Anthropometric, strength, endurance and flexibility characteristics of elite and recreational climbers. Journal of Sports Sciences, 14(4), 301-309.
Máček, M., & Radvanský, J. et al. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity: Galén.
Maughan, J. R. (2008). Nutrition in sport – The Encyclopaedia of Sports Medicine, John Wiley & Sons, 704 s. ISBN 978-047-0693-018.
Mermier, C. M., Janot, J. M., Parker, D. L., & Swan, J. G. (2000). Physiological and anthropometric determinants of sport climbing performance. British Journal of Sports Medicine, 34(5), 359-365. doi:10.1136/bjsm.34.5.359.
Mermier, C. M., Robergs, R. A., McMinn, S. M., & Heyward, V. H. (1997). Energy expenditure and physiological responses during indoor rock climbing. British Journal of Sports Medicine, 31(3), 224-228.
Panáčková, M., Baláš, J., Bunc, V., & Giles, D. (2014). Physiological demands of indoor wall climbing in children. Sports Technology, 7(3/4), 183-190.
Panáčková, M., Baláš, J., & Bunc, V. (2012). Vliv profilu stěny a rychlosti lezení na energetickou náročnost lezení u skupiny rekreačních a výkonnostních lezců. Česká kinantropologie, Vol. 16, 124–132.
Watts, P. B., & Ostrowski, M. L. (2014). Oxygen Uptake and Energy Expenditure for Children During Rock Climbing Activity. Pediatric Exercise Science, 26(1), 49-55.
Watts, P. B. (2004). Physiology of difficult rock climbing. European Journal of Applied Physiology, 91(4), 361-372. doi:10.1007/s00421-003-1036-7.
Watts, P. B., & Drobish, K. M. (1998). Physiological responses to simulated rock climbing at different angles. Medicine and Science in Sports and Exercise, 30(7), 1118-1122. doi:10.1097/00005768-199807000-00015.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bylo stanovit fyziologickou odezvu organismu během lezení v reálných podmínkách a zároveň posoudit vliv lezení na rozvoj síly na příkladu horních končetin u dětí a mládeže.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis was to determine the physiological responses of children and youth to climbing and its implications for upper body strength.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK