Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Institucionální péče o seniory v okrese Ústí nad Labem v kontextu současného a budoucího populačního vývoje
Název práce v češtině: Institucionální péče o seniory v okrese Ústí nad Labem v kontextu současného a budoucího populačního vývoje
Název v anglickém jazyce: Institutional care of the elderly in the district of Ústí nad Labem in the context of current and future population development
Klíčová slova: institucionální péče, kapacity, senioři, populační vývoj, Ústí nad Labem
Klíčová slova anglicky: institutional care, capacity, elderly, population development, Ústí nad Labem
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.05.2015
Datum zadání: 22.07.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:23.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:23.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: Mgr. Kristýna Rybová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK