Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Korpusy znakových jazyků
Název práce v češtině: Korpusy znakových jazyků
Název v anglickém jazyce: Corpora od sign languages
Klíčová slova: Korpus|znakový jazyk|korpus AUSLAN|korpus DGS|korpus ČZJ
Klíčová slova anglicky: corpus|sign language|AUSLAN corpus|DGS corpus|Czech Sign Language corpus
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.05.2015
Datum zadání: 18.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2017 13:15
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:25.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Klára Richterová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium zejména zahraniční odborné literatury a elektronických zdrojů o korpusech znakových jazyků, jejich tvorbě a struktuře.
2. Specifika korpusů znakových jazyků (i v kontrastu s korpusy jazyků mluvených).
3. Popis tvorby (sběr dat, zpracování dat, anotace dat aj.) a struktury vybraných korpusů zahraničních znakových jazyků (korpus AUSLAN, korpus DGS a jejich analýza a srovnání).
4. Možnosti vzniku korpusu českého znakového jazyka a návrh jeho podoby.
Cílem práce je vytvořit úvodní přehledový vhled do problematiky tvorby korpusů znakových jazyků. Předpokládá se, že na tuto práci budou navazovat další práce, specificky zaměřené na jednotlivé fáze tvorby korpusů.
Seznam odborné literatury
CRASBORN, O. Open Access to Sign Language Corpora. In: 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora [online]. 2008 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/workshops/W25_Proceedings.pdf
JOHNSTON, T. Corpus linguistics and signed languages: no lemmata, no corpus. In: 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages [online]. 2008 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/workshops/W25_Proceedings.pdf
JOHNSTON, T. Creating a Corpus of Auslan within an Australian National Corpus. In: Selected Proceedings of the 2008 HCSNet Workshop on Designing the Australian National Corpus: Mustering Languages [online]. 2008 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: http://lingref.com/cpp/ausnc/2008/index.html
NISHIO, R., S. HONG a S. KONIG. Elicitation methods in the DGS (German Sign Language) Corpus Project. In: 4th Workshop on the Representation and Processing of Sign
Languages: Corpora and Sign Language Technologies [online]. 2010 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z:http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/lrec2010/lrec_cslt_01.pdf
TEUBERT, W. Corpus Linguistics and Lexicography. International Journal of Corpus Linguistics [online]. 2001, (6): 125–153 [cit. 2015-05-18]. Dostupné z: http://www.corpus4u.org/forum/upload/forum/2005061705583095.pdf
JOHNSTON, T. Formational and functional characteristics of pointing signs in a corpus of Auslan (Australian sign language): are the data sufficient to posit a grammatical class of 'pronouns' in Auslan? Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online]. 2013, 9(1): 109 [cit. 2015-05-21]. ISSN 16137027.
JOHNSTON, T. The reluctant oracle: using strategic annotations to add value to, and extract value from, a signed language corpus. Corpora [online]. 2014, 9(2): 155 [cit. 2015-05-21]. ISSN 17495032.
REINER, C. The lexical structure of German Sign Language (DGS) in the light of empirical LSP lexicography: On how to integrate iconicity in a corpus-based lexicon model. Sign language & linguistics [online]. 2013,16(1): 111 [cit. 2015-05-21]. ISSN 13879316.

http://www.auslan.org.au/
http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/
https://ucnk.ff.cuni.cz/
http://webserver.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/67.html
http://ikaros.cz/jazykove-korpusy
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2008/workshops/W25_Proceedings.pdf
http://www.ru.nl/slcn/
http://aslcorpus.blogspot.cz/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK