Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Retrospektivní analýza a identifikace možností ovlivnění limitní sportovní výkonnosti
Název práce v češtině: Retrospektivní analýza a identifikace možností ovlivnění limitní sportovní výkonnosti
Název v anglickém jazyce: Retrospective analysis and identification of options for limiting sports performance
Klíčová slova: Klíčová slova: elitní běžci, limitní sportovní výkonnost, retrospektivní analýza, obecné a speciální tréninkové ukazatele
Klíčová slova anglicky: Key words: elite runners, limit sport performance, retrospective analysis, general and special training indicators
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.05.2015
Datum zadání: 25.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2015
Datum a čas obhajoby: 14.05.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.02.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2018
Oponenti: prof. doc. Tomáš Kampmiller
  Ing. Vladimír Kučera
 
 
Seznam odborné literatury
viz. seznam použité literatury disertace
Předběžná náplň práce
Cílem práce je retrospektivně, prostřednictvím zjištěných prediktorů identifikovat modely tréninkového zatížení, kterými bylo dosaženo limitních sportovních výkonů a sportovní výkonnosti v bězích na střední tratě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objectiv: The aim of the thesis is to identify retrospectively through the found predictors, by whom were reached limit sports performance and sporting performance in the middle distances run.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK