Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv dechových cvičení u osoby po poranění míchy
Název práce v češtině: Vliv dechových cvičení u osoby po poranění míchy
Název v anglickém jazyce: The influence of respiratory exercise in persons with spinal cord injury
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.05.2015
Datum zadání: 26.05.2015
Datum a čas obhajoby: 25.02.2016 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.02.2016
Oponenti: doc. Miroslav Revenda, CSc.
  doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK