Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Determinanty cen nového rezidenčního developmentu v Praze
Název práce v češtině: Determinanty cen nového rezidenčního developmentu v Praze
Název v anglickém jazyce: Determinants of Residential Development Prices in Prague
Klíčová slova: real estate, analýza residenčního trhu v Praze, benchmarking, srovnávací analýza, panelová data, ekonometrický model ceny nového rezidenčního developmentu v Praze, makroekonomické determinanty ceny nového rezidenčního developmentu, kvalitativní determinanty ceny nového rezidenčního developmentu JEL klasifikace: R31, R34, C22, C52, E22
Klíčová slova anglicky: real estate, Prague residential market analysis, benchmarking, comparative analysis, panel data, ekonometric model of rnew residential development price in Prague, macroecnomic determinants of new residential development price in Prague, quality determinants of new residential development price in Prague JEL Classification Numbers: R31, R34, C22, C52, E22
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2015
Datum zadání: 21.05.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Oponenti: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK