Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání olympských a chthonických aspektů v mýtu a kultu boha Asklépia
Název práce v češtině: Srovnání olympských a chthonických aspektů v mýtu a kultu boha Asklépia
Název v anglickém jazyce: Comparisson of Olympian and Chthonic Aspects in the Myth and Cult of God Asclepius
Klíčová slova: olympské, chthonické, mýty o Asklépiovi, Asklépiův kult, interpretace Asklépia
Klíčová slova anglicky: Olympian, chthonic, Asclepius myths, cultic worship of Asclepius, interpretation of Asclepius
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.05.2015
Datum zadání: 21.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.06.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Kozák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci se zaměřím na srovnání olympských a chthonických aspektů v mýtu a kultu boha Asklépia v období klasického Řecka. Východiskem mi bude diskuse o rozlišení právě mezi olympským a chthonickým. Budu se snažit ozřejmit, co pro několik vybraných badatelů tyto termíny představují a k jakým důsledkům vede jejich pečlivá aplikace. Dále se pokusím ukázat, jak lze tuto dichotomii aplikovat na mýtus a kult boha Asklépia. Budu se věnovat Asklépiovým božským, olympským aspektům, i jeho vlastnostem hérójským, řadícím se do sféry chthonického. Následně se budu na konkrétním příkladu kultického uctívání Asklépia zabývat otázkou, zda je udržování ostré dichotomie mezi olympským a chthonickým udržitelné a hlavně, zda je nějakým způsobem přínosné k intepretaci této božské postavy.
Seznam odborné literatury
Aleshire, Sara B., The Athenian Asklepieion: The People, thein dedications and the inventories, Amsterdam: J.C. Gieben, 1989.

Aleshire, Sara B., Asklepios at Athens: Epigraphic and prosopographic essays on the Athenian healing cults, Amsterdam: J.C. Gieben, 1991.

Burkert, Walter, Homo necans: the anthropology of ancient Greek sacrificial ritual and myth, tr. by Peter Bing, Berkeley – Los Angeles - London: University of California Press, 1983.

Caton, Richard, The temples and ritual of Asklepios at Epidauros and Athens, London: Clay and Sons, 1900.

Edelstein, Emma Jeannette Levy and Ludwig Edelstein, Asclepius: A Collection and Interpretation of the Testimonies, Vols. 1-2, New York: Arno Press, 1975.

Fairbanks, Arthur, „The Chthonic Gods of Greek Religion“, The American Journal of Philology 21.3 (1900), s. 241-259.

Farnell, Lewis Richard, Greek hero cults and ideas of immortality, Oxford: Clarendon Press, 1921 [přednášky uskutečněné na University of St. Andrews v roce 1920].

Farnell, Lewis Richard, The cults of the Greek states, Vols. 1-4, Elibron Classics, 2000.

Hägg, Robin, Brita Alroth (eds.), Greek Sacrificial Ritual, Olympian and Chthonian: Proceedings of the Sixth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Department of Classical Archaeology and Ancient History, Göteborg University, 25-27 April 1997, Stockholm: Åströms Förlag, 2005.

Hägg, Robin, Ancient Greek Hero Cult: Proceedings of the Fifth International Seminar on Ancient Greek Cult, organized by the Departement of classical archeology and ancient history, Göteborg, 21-23 april 1995, Stockholm: Svenska Institutet i Athen, 1999.

Kearns, Emily, The heroes of Attica, London: University of London, 1989.

Kerényi, Karl, Asklepios: Archetypal Image of the Physician's Existence, tr. by Ralph Manheim, New York: Pantheon Books, 1959.

Larson, Jennifer, Ancient Greek cults: a guide, New York - Abingdon: Routledge, 2007.

Parke, Herbert William, Festivals of the Athenians, Ithaca: Cornell University Press, 1977.

Pirenne-Delforge, Jost Madeleine Vinciane, Emilio Suarez de la Torre (éd.), „Héros et héroïnes dans les mythes et les cultes grecs“, L'antiquité classique 72 (2003), s. 464-466.

Scullion, Scott, „Olympian and Chthonian“, Classical Antiquity 13.1 (1994), s. 75-119.

Schlesier, Renate, „Olympian versus Chthonian religion“, SCI 11 (1991-92), s. 38-51.

Stafford, Ema, Worshipping Virtuos: Personifications and the divine in ancient Greece, London: Duckworth, The Classical Press of Wales, 2000.

Walton, Alice, The Cult of Asklepios, Boston: Cornell University, 1894.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK