Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impresionismus v Srbsku
Název práce v češtině: Impresionismus v Srbsku
Název v anglickém jazyce: Impressionism in Serbia
Klíčová slova: srbské malířství|impresionismus|Kosta Miličević|Milan Milovanović|Nadežda Petrović|Cyril Kutlík|česko-srbské kontakty
Klíčová slova anglicky: Serbian painting|impressionism|Kosta Miličević|Milan Milovanović|Nadežda Petrović|Cyril Kutlík|Czech and Serbian contacts
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sandra Vlainić
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2015
Datum zadání: 20.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2015
Datum a čas obhajoby: 12.06.2017 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce bude zmapovat vývoj impresionistického výtvarného umění, především malířství, v Srbsku. Mimo jiné se bude práce zabývat tím, jak a kdy se impresionismus do srbského malířství dostal, co mu v rámci výtvarného umění v srbském prostředí předcházelo a naopak co na impresionismus navazovalo.
Hlavní důraz bude kladen na osobu Nadeždy Petrović jako jedné z nevýraznějších osobností srbského impresionismu. Dále se bude práce soustředit na malíře Petra Dobroviće, Milana Milovanoviće, Kostu Miličeviće a Mališu Glišiće.
Seznam odborné literatury
DOBROVIĆ, Petar. Petar Dobrović: [Reprodukcije]. Zagreb: Zora, 1954. XVI, 59 s. Savremeni umjetnici.
JANKOVIĆ, Olivera. Nadežda Petrović između umetnosti i politike. Beograd: Signature, 2003. 145 s., [8] s. obr. příl. ISBN 86-83745-18-X.
LJUBIŠIĆ, Bratislav. Plava linija trajanja: prolegomena o Penelopinim rukama i Arijadninoj niti: srpsko slikarstvo dvadesetog veka. 2. izd. Beograd: S. Mašić, 1998. 146 s. Nova; 124.
MILJKOVIĆ, Ljubica. Put časti i slave: Nadežda Petrović 1873-1915: posvećeno stodvadesetpetogodišnjici rođenja = The Path of Honor and Glory. Beograd: Narodni muzeǰ, 1998. 191 s. Izuzetne izložbe = Outstanding Exhibitions / Narodni muzej, Beograd; 2. ISBN 86-7269-045-1.
MILJKOVIĆ, Ljubica a PETROVIĆ, Petar. Srpsko slikarstvo Nadeždinog doba (1873-1915): izbor iz zbirki Srpsko slikarstvo 18. i 19. veka i Jugoslovensko slikarstvo 20. veka Narodnog muzeǰa Beograd. Čačak: Umetnička galeriǰa "Nadežda Petrović", 2011. 95 s. ISBN 978-86-83783-43-4.
PETROVIĆ, Nadežda. Nadežda Petrović: Reprodukcije. Beograd: Prosveta, 1959. 21 s. Slikari i vajari.
PROTIĆ, Miodrag B. Srpsko slikarstvo XX veka. Beograd, 1970.
TRIFUNOVIĆ, Lazar. Od impresionizma do enformela: studije i članci o umetnosti. Beograd, 1982.
TRIFUNOVIĆ, Lazar. Srpsko slikarstvo 1900-1950. Beograd, 1973.
ŽIVKOVIĆ, Stanislav. Kosta Miličević: 1877-1920. Novi Sad: Matica Srpska, 1970. 196 s., [41] l. il. Studije za istoriju srpske umetnosti; knj. 5.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK