Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma populární hudby v regionálním tisku současného Karlovarského kraje v období let 1957–1967
Název práce v češtině: Téma populární hudby v regionálním tisku současného Karlovarského kraje v období let 1957–1967
Název v anglickém jazyce: The theme of popular music in regional newspapers of contemporary Karlovy Vary region in the period 1957–1967
Klíčová slova: Československo, Komunistická strana Československa, Karlovarský kraj, ideologie, kultura, taneční hudba, jazz, moderní hudba, bigbít, tisk.
Klíčová slova anglicky: Czechoslowakia, Communist Party of Czechoslovakia, Karlovy Vary region, ideology, culture, dance music, jazz, modern music, big beat, press.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.05.2015
Datum zadání: 19.05.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: Mgr. Radek Diestler
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce by se snažila podchytit vývoj oficiálních názorů v období komunistického režimu na populární hudbu (taneční) jako takovou, jazz, na různé žánry rockové hudby (oficiálně akceptované i alternativní), folk a country. Jednalo by se o kritiky a recenze na vystoupení nebo nějaké úvahy uveřejněné v dobovém tisku, případně doplněné zprávami z příslušných oficiálních autorit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK