Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimization algorithms inspired by social interactions
Název práce v češtině: Optimalizační algoritmy inspirované sociálními interakcemi
Název v anglickém jazyce: Optimization algorithms inspired by social interactions
Klíčová slova: optimalizace, prohledávání, evoluční algoritmy, sociální sítě
Klíčová slova anglicky: optimization, search, ecolutionary algorithms, social networks
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: Mgr. Roman Neruda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2015
Datum zadání: 19.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.05.2015
Datum a čas obhajoby: 20.06.2016 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2016
Oponenti: Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Oblast přírodou motivovaných optimalizačních algoritmů čerpá inspiraci v chování živočichů jako jsou kolonie mravenců nebo včel. Cílem této práce je prozkoumat interakce inspirované sociálními strukturami a využít je pro návrh nových prohledávacích algoritmů. Navržené algoritmy budou implementovány a experimentálně se ověří jejich úspěšnost při řešeni optimalizačních problémů. Součásti práce bude i porovnání s existujícími přístupy.
Seznam odborné literatury
[1] X. Yang: Nature-inspired optimization algorithms, Elsevier, 2014.

[2] J. Goldback: Analyzing the social web, Morgan Kaufmann, 2013.

[3] A.E. Eiben, J. E. Smith: Introduction to evolutionary algorithms, Springer, 2003.

[4] M. Gladwell: The tipping point, Little Brown, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK