Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bernard Horst - souvislosti života a díla
Název práce v češtině: Bernard Horst - souvislosti života a díla
Název v anglickém jazyce: Bernard Horst - The connections between life and work
Klíčová slova: Bernard Horst, Otakar Poupa, expresionismus, fatalismus, naturalismus, pesimismus, realismus, vitalismus, Jizba Hardenů, Zlo, Hučící země, Výheň, Smršť, Peřeje noci, Zrna v úhorech, Tiché zátočiny, Promarněné mince, Měsíční šero, Kroky osudu, Štít a meč, Horká chvilka, Signály noci, Návrat.
Klíčová slova anglicky: Bernard Horst, Otakar Poupa, Expressionism, Fatalism, Naturalism, Pesimism, Realism, Vitalism, Jizba Hardenů, Zlo, Hučící země, Výheň, Smršť, Peřeje noci, Zrna v úhorech, Tiché zátočiny, Promarněné mince, Měsíční šero, Kroky osudu, Štít a meč, Horká chvilka, Signály noci, Návrat.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2015
Datum zadání: 18.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci se zaměřím na osobnost spisovatele Bernarda Horsta, kterého představím na základě dobového kontextu, kritik a interpretace vybraných románů. Výsledná práce by měla být syntézou poznatků o osobnosti spisovatele Bernarda Horsta a zároveň by měla skrze literární dějiny a slovníky částečně odpovídat na všude přítomnou otázku: „V jakém světle může osobnost marginálního autora oslovit dnešního čtenáře, skrze jakou perspektivu lze tohoto autora zpětně nahlížet a především jak lze vůbec o takovém autorovi mluvit prostřednictvím širšího literárního kontextu?“
Seznam odborné literatury
1. BLAHYNKA, Milan (ed.). Čeští spisovatelé 20. století: slovníková příručka. Praha (1985): Český spisovatel, 832 s.
2. FORST, Vladimír (ed.). Lexikon české literatury 2/1, H-J. Praha (1985-2008): Academia, 592 s.
3. HORST, Bernard. Hučící země[1]. Praha (1930): Sfinx, 381 s.
4. HORST, Bernard. Jizba Hardenů[2]. Praha (1928): Prokop P, edice Průlom sv. 8, 344 s.
5. HORST, Bernard. Výheň[3]. Praha (1931): Sfinx, 314 s.
6. HORST, Bernard. Zlo. Praha (1929): Sfinx, 148 s.
7. MUKAŘOVSKÝ, Jan. (ed.). Dějiny české literatury IV, Literatura od konce 19. století do roku 1945. Praha (1995): Victoria Publishnig, 714 s.
8. NOVÁK, Arne; NOVÁK, Jan Václav. Přehledné dějiny literatury české: od nejstarších dob až po naše dny. Brno (1995): Atlantis, 1804 s.[4]
9. SEZIMA, Karel. Mlází: studie o domácí próze soudobé. Praha (1936): Literární odbor Umělecké besedy, 254 s.
10. SEZIMA, Karel. „Dobrá škola“ In: Mlází: studie o domácí próze soudobé. 199-219 s. Praha (1936): Literární odbor Umělecké besedy.
-----------------------------------------------
[1]První přepracované vydání románu Hučící země vyšlo v roce 1946, druhé přepracované vydání vyšlo v roce 1975.
[2]Přepracované vydání s novým titulem Osamělá jizba vyšlo v roce 1946.
[3]Přepracované vydání vyšlo v roce 1947.
[4]Reprint čtvrtého vydání, R. Prombergr, Olomouc 1936-1939.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK