Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014
Název práce v češtině: Analýza voleb do Evropského parlamentu ve Velké Británii v roce 2014
Název v anglickém jazyce: Analysis of the 2014 European Parliamentary election in Great Britain
Klíčová slova: Volby do Evropského parlamentu, Spojené království, teorie druhořadých voleb, volby do dolní Sněmovny parlamentu Velké Británie, konzervativci, labouristé, liberální demokraté, UKIP
Klíčová slova anglicky: European Parliament Elections, United Kingdom, theory of second-order elections, General Elections in United Kingdom, Conservative Party, Labour Party, Liberal Democrats, UKIP
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.05.2015
Datum zadání: 15.05.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK