Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hnutí na obranu lidských práv v Československu a na Ukrajině na konci sedmdesátých let 20. století
Název práce v češtině: Hnutí na obranu lidských práv v Československu a na Ukrajině na konci sedmdesátých let 20. století
Název v anglickém jazyce: Human rights movement in Czechoslovakia and in Ukraine in the end of 1970s
Klíčová slova: Hnutí na obranu lidských práv;disent;Československá normalizace;Sovětský svaz;Ukrajina;Reálný socialismus
Klíčová slova anglicky: Human rights movement;disent;Czechoslovak normalisation;Soviet Union;Ukraine;Real socialism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2015
Datum zadání: 17.05.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2015
Datum a čas obhajoby: 30.01.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce si klade za cíl prozkoumat a porovnat vznik, vývoj a fungování spolků na obranu lidských práv v Československu a na Ukrajině v 70. letech 20. století. Soudobé výzkumy často neoprávněně ztotožňují sovětský a ruský disent a hnutí pro lidská práva. V tomto ohledu jedním z cílů diplomové práce je poukázat na specifické charakteristiky ukrajinského hnutí pro lidská práva v rámci sovětského systému. Ukrajinský disent se totiž odlišoval důrazem, který kladl také na kulturní a jazyková práva svého národa a na postavení Ukrajiny v rámci SSSR. Na druhou stranu rozlišovat specifické české hnutí v rámci hnutí československého není zapotřebí, jelikož tyto pojmy lze vnímat jako totožné. Výzkum se především zaměřuje na aktivity Ukrajinské helsinské skupiny a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Hlavními úkoly diplomové práce jsou porovnání možností a předpokladů působení disentu v Československu a na Ukrajině ve stanoveném období, vzniku spolků na ochranu lidských práv a analýza motivace k jednání zakladatelů a členů uvedených spolků.
Seznam odborné literatury
Bažan, Oleh – Danyljuk, Jurij: Ukrajins’kyj nacionaľnyj ruch. Osnovni tendenciji i etapy rozvydku (kinec’ 1950-ch – 1980 –ti rr.), Kyjiv 2000.
Bilocerkowycz, Jaroslaw: Soviet Ukrainian Dissent, London 1988.
Blažek Petr, Bursík, Tomáš (eds.): Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných: dokumenty, Praha 2010.
Bolton, Jonathan: Worlds of disent. Charter 77, the Plastic People of the Universe, and Czech culture under communism, Cambridge, M. 2012.
Čornovil Vjačeslav: Tvory v desiaty tomach. Smoloskyp, Kyjiv 2006.
Danyljuk, Jurij – Bažan, Oleh: Opozycija v Ukrajini (druha polovyna 50-ch – 80-ti rr. XX. st.), Kyjiv 2000.
Havel Václav: Spisy I-VII, Torst, Praha, 1999.
Kalinová, Lenka: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969-1993. Academia, Praha 2012.
Kasjanov Hryhorij: Nezhodni: intelihencija v rusi oporu 1960-1980 rokiv. Lybidj, Kyjiv 1995
Lewytzkyj, Borys: Politics and Society in Soviet Ukraine 1953-1980, Edmonton 1984.
Luk’janenko, Levko: Ne dam zahynuť Ukrajini!, Kyjiv 1994.
Marynovyč, Myroslav: Vybrane (I-VI), Vydavnyctvo Ukrajinskoho katolyckoho universytetu, Lviv 2010.
Otáhal, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011.
Ovsijenko Vasylj (eds): Vasylj Stus: poet i hromadianyn. Klio, Kyjiv 2013.
Ovsijenko Vasylj: Svitlo liudej (I-II). Kyjiv-Charkiv, 2005.
Pavelka, Zdenka - Petr Uhl: Dělal jsem, co jsem považoval za správné. Torst, Praha 2013.
Pažout, Jaroslav a kol. (eds.): Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 1978-1989. Edice dokumentů. Academia, Praha 2014.
Rudenko Mykola: Najbilše dyvo – žyttia. Spohady. Taxon, Kyjiv-Edmonton-Toronto, 1998.
Suk, Jiří: Politika jako absurdní drama - Václav Havel v letech 1975-1989. Paseka, Praha 2013.
Sverstiuk Jevhen: Bludni syny Ukrajiny. Apriori, Lviv 2014.
Vaněk, Miroslav, Krátká, Lenka: Příběhy (ne)obyčejných profesí. Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Karolinum, Praha 2014.
Vaněk, Miroslav, Urbášek, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Životopisná interview, I. díl. Disent v období tzv. normalizace, Praha 2005.
Vilímek, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi. Opozice v ČSR a NDR po roce 1968. Vyšehrad, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2010.
Yurchak, Alexei: Everything Was Forever, Until It Was No More: The Last Soviet Generation, Princeton 2005.
Zinkevyč, Osyp (ed.): Ukrajins’kyj pravozachysnyj ruch. Dokumenty j materijaly kyjivs’koji Ukrajins’koji Hromads’koji Hrupy Spryjanňa vykonanňu Heľsins’kych Uhod, Toronto 1978.
Žylenko Iryna: Homo Feriens. Smoloskyp, Kyjiv 2011.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK