Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty dominantního postavení
Název práce v češtině: Právní aspekty dominantního postavení
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of dominant position
Klíčová slova: dominantní postavení, relevatní trh, ochrana hospodářské soutěže, soutěžní právo
Klíčová slova anglicky: dominant position, relevant market, protection of competition, antitrust law
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2015
Datum zadání: 20.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 16:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:05.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK