Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení úspěšnosti herních činností jednotlivce na pozici univerzál u osmi nejlepších týmů volejbalového turnaje žen na OH 2012 v Londýně
Název práce v češtině: Hodnocení úspěšnosti herních činností jednotlivce na pozici univerzál u osmi nejlepších týmů volejbalového turnaje žen na OH 2012 v Londýně
Název v anglickém jazyce: Success Evaluation of the individual game activities on the positions Universal of eight best volleyball teams at the woman´s tournament at the Olympic Games in London in 2012
Klíčová slova: volejbal, univerzál, úspěšnost
Klíčová slova anglicky: volleybal, universal, successfulness
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2015
Datum zadání: 22.05.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 12:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě pozorování záznamů utkání osmi nejúspěšnějších ženských volejbalových týmů na OH 2012 v Londýně porovnat a zhodnotit úspěšnost hráček na pozici univerzál z pohledu způsobů realizace herních činností jednotlivce.
Seznam odborné literatury
Buchtel, J. a kol. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: UK, 2005
Haník, Z. Volejbal viděno třemi. Praha: Grada, 2008
Kaplan, O. Volejbal. Praha: Grada, 1999
Předběžná náplň práce
Na základě pozorování záznamů utkání osmi nejúspěšnějších ženských volejbalových týmů na OH 2012 v Londýně porovnat a zhodnotit úspěšnost hráček na pozici univerzál z pohledu způsobů realizace herních činností jednotlivce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK