Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech
Název práce v češtině: Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech
Název v anglickém jazyce: Violence in czech football and hockey stadiums
Klíčová slova: násilí, fotbal, hokej, stadion
Klíčová slova anglicky: violence, football, hockey, stadium
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2015
Datum zadání: 22.05.2015
Datum a čas obhajoby: 17.01.2018 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zmapovat a porovnat příčiny, způsoby a druhy negativních projevů fanouškovství na fotbalových a hokejových stadionech. Navrhnout způsoby řešení těchto problémů a porovnat je s názory odborníků v této oblasti.
Seznam odborné literatury
Kasal,J. Násilí na stadionech jako odraz kultury. Praha: Gaudeamus, 2013
Smolík,J. Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: VNP, 2008
Předběžná náplň práce
Zmapovat a porovnat příčiny, způsoby a druhy negativních projevů fanouškovství na fotbalových a hokejových stadionech. Navrhnout způsoby řešení těchto problémů a porovnat je s názory odborníků v této oblasti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK