Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Matka Páně ve víře a teologii Karla Farského
Název práce v češtině: Matka Páně ve víře a teologii Karla Farského
Název v anglickém jazyce: Mother of the Lord in the Faith and Theology of Karel Farský
Klíčová slova: Marie; matka Páně; mariologie; Církev československá (husitská); CČS(H); husitská teologie; Karel Farský; Teologie 20. stol.
Klíčová slova anglicky: Mary; Mother of the Lord; mariology; Czechoslovak (Hussite) Church; C(H)C; Hussite theology; Karel Farský; 20th century theology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2015
Datum zadání: 11.05.2015
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Heuristika, popis dosavadní literatury týkající se postavy Marie v teologii CČSH
2. Kritika úcty k Marii v prvních desetiletích CČS
3. Přežívání mariánské úcty v teologii CČS
4. Místo Marie v Základech víry a v teologické diskuzi po Druhém vatikánském koncilu
5. Pokusy o revitalizaci mariánské úcty v CČSH
Seznam odborné literatury
Karel Farský: Postily, CČS, Zpěvník, Agenda ad.
Gustav Adolf Pocházka: Arciv CČSH
Alois Spisar: Věrouka I. a II.
Zdeněk Trtík: Komentář k věrouce I. a II., Základy víry
Zdeněk Kučera: Marie a Sofie
Náboženská revue, Theologická revue, Náboženská revue, Český zápas
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK