Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výstava Augusta Rodina v Praze jako manifestace vlivu francouzského umění na české kulturní prostředí
Název práce v češtině: Výstava Augusta Rodina v Praze jako manifestace vlivu francouzského umění na české kulturní prostředí
Název v anglickém jazyce: August Rodin´s exhibition in Prague as a manifestation of the French impact on Czech cultural milieu
Klíčová slova: Auguste Rodin, Spolek výtvarných umělců Mánes, francouzské umění, české umění, moderna, sochařství, fin de siècle, Volné směry, Paříž, Praha
Klíčová slova anglicky: Auguste Rodin, Mánes Association of Fine Arts, French art, Czech art, modernism, sculpture, fin de siècle, Volné směry, Paris, Prague
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2015
Datum zadání: 11.05.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R122, 122, 1. patro, vlevo, mezi toaletami
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešení práce následujícím způsobem:
1) studium relevatní odborné literatury
2) analýza internetových zdrojů
3) zpracování podrobné osnovy práce
4) postupné zpracování jednotlivých kapitol
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK