Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza daňové judikatury Nejvyššího správního soudu
Název práce v češtině: Analýza daňové judikatury Nejvyššího správního soudu
Název v anglickém jazyce: Analysis of the tax case law of the Supreme Administrative Court
Klíčová slova: Nejvyšší správní soud, daně, prekluzivní lhůta
Klíčová slova anglicky: Supreme Administrative Court, taxes, limitation period
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2015
Datum zadání: 11.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.01.2016
Datum a čas obhajoby: 21.01.2016 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 323
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:25.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2016
Oponenti: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK