Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Medical Tourism within the Czech Republic
Název práce v češtině: Turismus za zdravotnictvím v České republice
Název v anglickém jazyce: Medical Tourism within the Czech Republic
Klíčová slova: turismus za zdravotnictvím, Česká republika, zdravotní péče
Klíčová slova anglicky: medical tourism, the Czech Republic, health care
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.05.2015
Datum zadání: 05.05.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: Mgr. Pavla Růžičková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Cohen, I. Glenn. "Medical tourism, access to health care, and global justice."Va. J. Int'l L. 52 (2011): 1.
Guy, Bonnie S., Jennifer L. Nevins Henson, and Michael J. Dotson. "Characteristics of consumers likely and unlikely to participate in medical tourism." International Journal of Healthcare Management 8.2 (2015): 68-76.
Henson, Jennifer N., Bonnie S. Guy, and Michael J. Dotson. "Should I stay or should I go?: Motivators, decision factors, and information sources influencing those predisposed to medical tourism." International Journal of Healthcare Management 8.1 (2015): 4-14.
Jung, Juergen. "Estimating Markov transition probabilities between health states in the HRS dataset." Indiana University (2006).
Langvinienė, Neringa. "Changing Patterns in the Health Tourism Services Sector in Lithuania." Procedia-Social and Behavioral Sciences 156 (2014): 310-316.
Lee, Chew Ging. "Health care and tourism: Evidence from Singapore." Tourism Management 31.4 (2010): 486-488.
Loh, Chung-Ping A. "Trends and structural shifts in health tourism: Evidence from seasonal time-series data on health-related travel spending by Canada during 1970–2010." Social Science & Medicine 132 (2015): 173-180.
Olson, Eric D., Billie S. Anderson, and J. Michael Hardin. "The analysis of health care coverage through transition matrices using a one factor model." J Data Sci 8 (2010): 619-30.
Tseng, Hui. "Medical health care tourism: Why patients go overseas and what nurse practitioners need to know." International Journal of Healthcare Management 6.2 (2013): 132-135.
Welton, Nicky J., and A. E. Ades. "Estimation of Markov chain transition probabilities and rates from fully and partially observed data: uncertainty propagation, evidence synthesis, and model calibration." Medical Decision Making 25.6 (2005): 633-645.
Wouterse, Bram, et al. "Modeling the relationship between health and health care expenditures using a latent Markov model." Journal of health economics32.2 (2013): 423-439.
Předběžná náplň práce
Česká republika je země, kde zatím nikdo empiricky neprozkoumal kvalitu zdravotní péče. Tato práce to cílí změnit a najít empirické důkazy o zdravotních službách v České republice. Předpokladem je, že lidé vyhledávají kvalitní zdravotní péči, proto jsou ochotni cestovat do jiných regionů, a to v případě, že je jinde lepší poskytovaný servis. Tato práce může na základě migrační matice odhalit regiony České republiky s dobrou a špatnou zdravotní péčí.

Druhým přínosem této práce je to, že hledá faktory ovlivňující cestování za zdravotní péčí. Díky tomu by mohli doktoři cílit své marketingové strategie (obzvláště pokud doktor provádí zpoplatněnou zdravotní péči).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
As the Czech Republic is the country where no one has empirically investigated the quality of health care yet, this thesis aims to change it and find some empirical evidence about health service provided in the Czech Republic. The assumption used in accordance with applied data says that people search for high-quality health care, therefore they are willing to travel to the other regions than their own if the quality of provided service is higher there. With the knowledge of migration matrix, the thesis is able to reveal the regions of the Czech Republic with good and bad health care.

The second contribution of this thesis lies in discovered factors influencing travelling in order to obtain health care. The recognition of these factors may help some doctors to improve their marketing strategies (especially if the doctor provides paid health care).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK