Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální práce s klienty se zrakovým postižením
Název práce v češtině: Sociální práce s klienty se zrakovým postižením
Název v anglickém jazyce: Social Work with Visually Impaired Clients
Klíčová slova: Akceptace, asistence, domov pro zrakově postižené, kompenzační pomůcky, kompenzační smysly, orientační systém, prostorová orientace, schopnost samostatného pohybu, sociální služby pro zrakově postižené, tyflorehabilitace, zraková vada, zrakově postižený
Klíčová slova anglicky: Ability of unassisted movement, acceptation, assistance, asylum for the visually handicapped, compensation senses, compensation tools, eyesight defect, spacial orientation, social services for visually handicapped people, typhlo-rehabilitation, visually impaired person
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2015
Datum zadání: 04.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.05.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Oponenti: doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretické vymezení etiologie, symptomatologie a důsledků zrakové vady na člověka.
Deskripce sociálních služeb pro klienty se zrakovým postižením.
Šetření poskytování sociálních služeb a programu institucí pro klienty se zrakovým postižením.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK