Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interpretace finské lidové slovesnosti v současné hudbě
Název práce v češtině: Interpretace finské lidové slovesnosti v současné hudbě
Název v anglickém jazyce: Interpretation of Finnish Oral Tradition in Contemporary Music
Klíčová slova: finská lidová slovesnost, finské lidové básnictví, finská folklorní hudba, finská metalová hudba, hudební texty
Klíčová slova anglicky: Finnish oral tradition, Finnish oral poetry, Finnish folk music, Finnish metal music, lyrics
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2015
Datum zadání: 30.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.05.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michal Švec
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce zaměřena na výskyt finské lidové slovesnosti v současných hudebních textech. Východiskem je teze Eliase Lönnrota, kterou napsal ve svém úvodu ke sbírce finské lidové lyriky Kanteletar o tom, že lidová slovesnost se ve Finsku dělí na lyriku interpretovanou ženami a epiku interpretovanou muži.
osnova:
1) Úvod
2) Vymezení pojmů
3) Postavení lidové slovesnosti ve finské kultuře
4) Hudební interpreti navazující na ženskou tradici lyriky
5) Hudební interpreti navazující na mužskou tradici epiky
6) Závěr
Seznam odborné literatury
LÖNNROT, Elias: Kanteletar, elikkä, Suomen kansan vanhoja lauluja ja virsiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005
LÖNNROT, Elias: Kanteletar: finská národní lyrika. Praha : Neubert, 1904
SUOMEN KANSAN VANHAT RUNOT [on-line databáze]. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Dostupné z http://skvr.fi/
TALVE, Ilmar: Finnish folk culture. Helsinki: Finnish literarture society, 1997
SIIKALA, Anna-Leena: Itämerensuomalaisten mytologia. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2012
APO, Satu: Gender and Folklore: Perspectives on Finnish and Karelian Culture. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1998
LÖNNROT, Elias: Kalevala. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1964
LÖNNROT, Elias: Kalevala. Praha: Academia, 2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK