Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Léčebné a zhoubné aspekty jídla v tradiční Koreji
Název práce v češtině: Léčebné a zhoubné aspekty jídla v tradiční Koreji
Název v anglickém jazyce: Curative and Pernicious Aspects of Food in Traditional Korea
Klíčová slova: Korejský poloostrov, lékařství, strava, rostliny, těhotenství, fermentace, přísloví
Klíčová slova anglicky: Korean peninsula, medicine, food, plants, pregnancy, fermentation, proverbs
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2015
Datum zadání: 30.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude věnovat filosofii jídla v tradiční Koreji, zejména ve vztahu k jeho léčebným a neblahým účinkům. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:
a) Vymezí metodu a rozsah tématu;
b) stručně shrne základní pojmy nutné pro porozumění klasifikaci potravin (jin/jang, pět smyslů, pět chutí, vztah k základním konceptům zdraví a nemoci, tělo a jídlo);
c) přiblíží relevantní encyklopedie a příručky z doby pozdního Čosŏnu, které léčebné/zhoubné aspekty jídla tematizují;
d) v klíčové části práce se bude věnovat nejčastějším potravinám/jídlům považovaným za léčivé/škodlivé a jejich aplikaci v konkrétních případech, resp. deformaci jejich koncepce ve 20. století.
e) Uvedené doplní o nejnovější trendy líčení tradice a její mytizace v globalizující se Koreji, včetně vnímání vegetariánství a fenoménu mŏkppang.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Čŭngbomunhŏnpigo – (relevantní části)
Literatura:
Kim Kju-sŏk: Čihjeroun uri ǔmsik: Umjangi čohwadön hangugǔi čontchong Misul munhwa, 2008. ISBN 9788991847583
I Mjŏng-bok: Sasaǔihak. Sŏnjŏngsa, 2002. ISBN 8975584119
I Mjŏng-bok: Sasangčchedžil pchalsängčchedžil sigijobop. Kŏngang sinmunsa, 2007. ISBN 9788988314852
I Čchang: Sasangǔihak momǔi čchŏrhak maǔmǔi kŏngang. Čchäksesang, 2003. ISBN 9788970133959
Čchŏng Hjegjŏng: Čchŏnnjŏn hansik kjŏnmunnon: Sänggagǔi namu, 2009. ISBN 9788984989757
ANDO, Vladimír: Klasická čínská medicína. I-V. Svítání, 2001-11.
RŮŽIČKA, Radomír. Učení o pěti prvcích: principy prevence, diagnostiky a léčby podle zákona pěti prvků. Poznání, 2004. ISBN 80-86606-19-8
LU, Henry C. Čínský systém léčby potravinami: Tradiční čínská dietetika. Fontána, 2004. ISBN 80-7336-137-X
PITCHFORD, Paul. Healing With Whole Foods: Asian Traditions and Modern Nutrition. North Atlantic Books, 2002. ISBN 978-1556434303
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK