Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofie pedagogiky Sergeje Gessena
Název práce v češtině: Filosofie pedagogiky Sergeje Gessena
Název v anglickém jazyce: Sergei Gessen´s Philosophy of Pedagogy
Klíčová slova: Sergej Gessen, Sergius Hessen, ruská emigrace, ruská filosofie, pedagogika
Klíčová slova anglicky: Sergei Gessen, Sergius Hessen, Russian emigration, Russian philosophy, pedagogy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2015
Datum zadání: 28.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.06.2015
Datum a čas obhajoby: 15.09.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude věnovat osobnosti ruského filosofa Sergeje Iosifoviče Gessena, zejména jeho činnosti v meziválečném období, kdy Gessen jako emigrant pobýval v Praze a aktivně se účastnil kulturního života ruské emigrace. Podrobněji se zaměří na jeho práce věnované pedagogice, především pak na jeho nejrozsáhlejší dílo věnované tomuto tématu Filosofické základy pedagogiky.
Seznam odborné literatury
Gessen, S. I. Filosofické základy pedagogiky. Praha 1936.
Gessen, S. I. Osnovy pedagogiky: vvedenie v prikladnuju filosofiju. Berlin 1923.
Gessen, S. I. Světový názor a pedagogika: studie k problému autonomie. Praha 1937.
Gessen, S. I. Globální metoda či globální vyučování: příspěvek k filosofii počátečního vyučování. Praha 1935.
Gessen, S. I. Školství v demokracii: studie k filosofii a politice soudobého školství. Brno 1935.
Gessen, S. I. Moje žizneopisanije. In: Voprosy filosofii, 1994, 7—8;

Běloševská, L. Vospominanija, dnevniki, besedy: (russkaja emigracija v Čechoslovakii). Praha 2011.
Běloševská, L. Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Praha 2000.
Hans, N. The Russian tradition in education. London 1963.
Hans, N. Sergius Hessen. In: The Slavonic review, 1950, 29 (72).
Goněc, V. Sergius Hessen a Československo. Brno 2000.
Korotkova, Je. V. Russkaja škola za rubežom: (Praga 1923-1931, No 1-34) : ukazatel‘ soderžanija. Sankt-Petěrburg 2009.
Nykl, H. Russkaja filosofija v češskoj naučnoj srede: točki soprikosnovenija i raschoždenija. In: Slavia. Roč. 80, 2/3 (2011), s. 186-197
Osovskij, J. G. Gessen. Moskva 2004.
Patočka, J. Tři dopisy Sergiu Hessenovi. Brno 1998.
Russkaja škola za rubežom. Praga 1923-1931.
Zen´kovskij, V. V. Istorija russkoj filosofii. Leningrad 1991.
Zen´kovskij, V. V. Gessen kak filosof. In: Novyj žurnal, 1951, XXV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK