Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výpověď z pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci
Název práce v češtině: Výpověď z pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci
Název v anglickém jazyce: Notice of termination of employment after restatement of private law
Klíčová slova: Pracovní právo, pracovní poměr, výpověď z pracovního poměru
Klíčová slova anglicky: Labour law, Employment relationship, Notice of termination
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.04.2015
Datum zadání: 28.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2018
Datum a čas obhajoby: 31.01.2018 10:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 311, 311
Datum odevzdání elektronické podoby:18.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:18.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2018
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK