Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays in Experimental Economics: Discrimination and Education
Název práce v češtině: Eseje v Oblasti Experimentální Ekonomie: Diskriminace a Vzdělání
Název v anglickém jazyce: Essays in Experimental Economics: Discrimination and Education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. Randall Filer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 07.12.2022 12:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE402, 402, učebna číslo 402
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2022
Datum proběhlé obhajoby: 07.12.2022
Oponenti: prof. Dr. Sigrid Suetens, Ph.D.
  Basit Zafar, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK