Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on the Economics of Education
Název práce v češtině: Eseje o ekonomii vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Essays on the Economics of Education
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: Byeongju Jeong, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 18.03.2022 11:00
Místo konání obhajoby: CERGE-EI, JCERGE006, 006, učebna číslo 6
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2022
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2022
Oponenti: Harry Anthony Patrinos, Ph.D.
  Gregory Veramendi, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK