Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Three Essays on Monetary Policy and Financial Sector
Název práce v češtině: Three Essays on Monetary Policy and Financial Sector
Název v anglickém jazyce: Three Essays on Monetary Policy and Financial Sector
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 31.08.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2018
Oponenti: Katrin Assenmacher, Ph.D.
  Mgr. Jiří Slačálek
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK