Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Essays on Early Tracking School System
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Essays on Early Tracking School System
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2016
Oponenti: Steven Rivkin, Ph.D.
  Torberg Falch, PhD.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK