Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Economics of Advertising
Název práce v češtině: Essays on Economics of Advertising
Název v anglickém jazyce: Essays on Economics of Advertising
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: doc. Krešimir Žigić, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 29.08.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.08.2017
Oponenti: Federico Etro
  prof. Eugen Kováč, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK