Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays on Public Finance
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Essays on Public Finance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2015
Datum zadání: 27.04.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.04.2015
Datum a čas obhajoby: 15.08.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.08.2016
Oponenti: prof. Filip Palda, Ph.D.
  PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK