Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Z papyrů prožraných červy : Texty rakví z hrobky kněze Iufay v Abúsíru
Název práce v češtině: Z papyrů prožraných červy : Texty rakví z hrobky kněze Iufay v Abúsíru
Název v anglickém jazyce: From worm-eaten papyri: Coffin Texts from the tomb of priest Iufaa at Abusir
Klíčová slova: starověký Egypt, Texty rakví, náboženské texty, tradice předávání textů, klasická egyptština, gramatika staré egyptštiny, Iufaa, Abúsír, Pozdní doba
Klíčová slova anglicky: ancient Egypt, Coffin Texts, religious texts, textual transmission, Iufaa, Abusir, classical Egyptian, ancient Egyptian grammar, Late period
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2015
Datum zadání: 24.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.05.2015
Datum a čas obhajoby: 25.05.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Coppens, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je překlad, podrobná analýza a interpretace Textů rakví z pozdnědobé Iufaaovy hrobky v Abúsíru. Jedná se o unikátní soubor těchto textů, z nichž mnohé jsou dosud doloženy pouze jednou, či jen ve středoříšských variantách, a poskytují tak rozšířený pohled na egyptské náboženské texty a jejich interpretaci, stejně tak jako na tradici předávání a práci s textem samotných egyptských kněží a písařů. V práci bude prezentován překlad a rozbor jednotlivých textů, s důrazem na jejich vývoj, tradici a změny mezi Střední říší a Pozdní dobou, a to jak po stránce jazykové, tak obsahové.
Seznam odborné literatury
Allen, James P. : 2000 Middle Egyptian : an introduction to the langure and culture of hieroglyphs. Cambridge : Cambridge University Press.
Buck, Adriaan de : 1935 – 61 The Egyptian Coffin text, I – VII, Chicago: University of Chicago Press.
Carrier, Claude 2004 :.Textes des sarcophages du Moyen Empire égyptien. Paris: Rocher.
Erman, Adolf a Grapow Hermann : 1955 : Wörterbuch der aegyptischen Sprache, Berlin: Akademie Verlag.
Faulkner, Raymond O. : 1973 - 78 The ancient Egyptian Coffin texts, I-III, Warminster: Aris & Phillips.
Gestermann, Louise 2005 : Die Überlieferung ausgewählter Texte altägyptischer Totenliteratur ("Sargtexte") in spätzeitlichen Grabanlagen. Wiesbaden: Harrassowitz.
Jansen-Winkeln, Karl 1996 : Spätmittelägyptische Grammatik der Texte der 3. Zwischenzeit. Wiesbaden: Harrassowitz.
Molen , Rami van der : 2000 A hieroglyphic dictionary of Egyptian coffin texts. Leiden: Brill.
Willems, Harco : 1996 The coffin of Heqata: (Cairo JdE 36418) : a case study of Egyptian funerary culture of the early Middle Kingdom, Leuven: Uitgeverij Peeters en Departement Oriëntalistiek [Orientalia Lovaniensia analecta 70].
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK