Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Marketingový výzkum spokojenosti absolventů masérských kurzů v Dexter Academy
Název práce v češtině: Marketingový výzkum spokojenosti absolventů masérských kurzů v Dexter Academy
Název v anglickém jazyce: Marketing research of massage course absolvents’ satisfaction in Dexter Academy
Klíčová slova: vzdělávací služby, sportovní služby, dotazníkové šetření, marketingový mix služeb, masáže
Klíčová slova anglicky: educational services, sport services, questionnaire construction, marketing mix, massages
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.04.2015
Datum zadání: 24.04.2015
Datum a čas obhajoby: 16.05.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2017
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK