Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of neutrino oscillations at NOvA experiment
Název práce v češtině: Studium oscilací neutrin v experimentu NOvA
Název v anglickém jazyce: Study of neutrino oscillations at NOvA experiment
Klíčová slova: Neutrino, oscilace, NOvA
Klíčová slova anglicky: Neutrino, oscillations, NOvA
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Soustružník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2015
Datum zadání: 15.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Zásady pro vypracování
Řešitel by se měl věnovat zpracování experimentálních a simulovaných dat experimentu NOvA v rámci pracovních skupin kolaborace. Měl by si osvojit metody a postupy zpracování dat, jako optimalizace výběru dat a jejich statistické zpracování. Součástí práce bude i studium odborné literatury popisující vlastnosti a interakce neutrin.
Seznam odborné literatury
Jennifer A. Thomas, Patricia L. Vahle, Neutrino Oscillations, Present Status and Future Plans. World Scientific, 2008.
K.Zuber, Neutrino Physics, Series in High Energy Physics, Cosmology and Gravitation Series. Taylor & Francis, 2004.
Carlo Giunti and Chung W. Kim, Fundamentals of Neutrino Physics and Astrophysics. Oxford University Press, 2007.
Interní články členů NOvA kolaborace.
Prezentace členů NOvA kolaborace na neutrinových konferencích.
Publikované články neutrinových kolaborací MINOS,MINOS+,T2K.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK