Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Het beeld van de verlichting in de romans Het oog van de engel van Nelleke Noordervliet en De virtuoos van Margriet de Moor
Název práce v jazyce práce (nizozemština): Het beeld van de verlichting in de romans Het oog van de engel van Nelleke Noordervliet en De virtuoos van Margriet de Moor
Název práce v češtině: Obraz osvícenství v románech Het oog van de engel Nelleke Noordervlietové a De virtuoos Margriet de Moorové
Název v anglickém jazyce: The image of the Enlightenment in the novels Het oog van de engel by Nelleke Noordervliet and De virtuoos by Margriet de Moor
Klíčová slova: Nelleke Noordervliet, Margriet de Moor, de verlichting, cultuur, 18e eeuw, vergelijking, historische roman
Klíčová slova anglicky: Nelleke Noordervliet, Margriet de Moor, the Enlightenment, culture, 18th century, comparison, historical novel
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: nizozemština
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Komrzý Sedláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.04.2015
Datum zadání: 24.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.04.2015
Datum a čas obhajoby: 01.02.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Albertus Josephus Dominicus Gielen, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka bude ve své práci analyzovat dva nizozemské historické romány z 90. let 20. století Het oog van de engel spisovatelky Nelleke Noordervliet a De virtuoos spisovatelky Margriet de Moor. Hlavním cílem práce je srovnat obraz osvícenství, který tyto romány podávají, s ohledem na kulturu západní, respektive jižní Evropy. Řešitelka bude porovnávat aspekty, které tyto dvě nizozemské autorky zdůrazňují.
Seznam odborné literatury
NOORDERVLIET, N. Het oog van de engel, Atlas Contact, Amsterdam 2012
DE MOOR, M. De virtuoos, BulkBoek, Amsterdam 1994
BOVEN, E. van, DORLEIJN, G. Literair mechaniek, Coutinho, Bussum 2003
LEEMANS, I. Worm en donder: geschiedenis van de Nederlandse Literatuur, 1700 - 1800: de Republiek, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2013
BRILLENBURG WURTH, K. Het leven van teksten: een inleiding tot de literatuurwetenschap, Amsterdam University Press, Amsterdam 2012
KORSTEN, F.W. Lessen in literatuur, Vantilt, Nijmegen 2009
GERA, J., SNELLER, A.A. Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek, Verloren, Hilversum 2010
BREMS, H. Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005, Bert Bakker, Amsterdam 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK