Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Povaha magnetických anomálií Měsíce, analýza vzorků
Název práce v češtině: Povaha magnetických anomálií Měsíce, analýza vzorků
Název v anglickém jazyce: Nature of magnetic anomalies on Moon, sample analysis
Klíčová slova: Měsíc, magnetické anomálie, magnetická mineralogie, remanence, vizkózní magnetizace
Klíčová slova anglicky: Moon, magnetic anomalies, magnetic mineralogy, remanence, viscous magnetization
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.04.2015
Datum zadání: 03.11.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: RNDr. Vratislav Blecha, CSc.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Roman Skála, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Zpracovat literaturu o magnetických anomálií na Měsíci (Lon Hood, University of Arizona, Mike Fuller, University of Honolulu, Benjamine Weiss, Harward University). Naučit se s paleomagnetickými přístroji v detašovaném pracovišti Geologického ústavu v Praze (AVCR vvi). Proměřit relevantní vzorky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature survey of mangetic anomalies on Moon ( Lon Hood, University of Arizona; Mike Fuller, University of honolulu, Benajmine Weiss, Harwad University). Familiarize with paleomagnetic instruments in remote location of Geological Institute in Prague (ASCR vvi). Measure relevant samples.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK