Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effective description of resonances at low energy region
Název práce v češtině: Efektivní popis rezonancí pro nízké energie
Název v anglickém jazyce: Effective description of resonances at low energy region
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2015
Datum zadání: 25.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Konzultanti: RNDr. Jiří Novotný, CSc.
Zásady pro vypracování
Systematický popis vlastností vektorových, axiálních, skalárních a pseudoskalárních rezonancí kvantové chromodynamiky pro nízké energie. Studium fenomenologických aplikací. Použití moderních amplitudových metod pro výpočet stromových rezonančních diagramů.
Seznam odborné literatury
G. Ecker, J. Gasser, A. Pich and E. de Rafael, The Role of Resonances in Chiral Perturbation Theory, Nucl.Phys.B321 (1989) 311.
K. Kampf a J. Novotny, Resonance saturation in the odd-intrinsic parity sector of low-energy QCD, Phys.Rev.D84 (2011) 014036;
K. Kampf, J.~Novotny a J.~Trnka, Tree-level Amplitudes in the Nonlinear Sigma Model, JHEP 1305 (2013) 032
H. Elvang a Y. t. Huang Scattering Amplitudes, Scattering Amplitudes in Gauge Theory and Gravity, Cambridge press 2015
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK