Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy
Název práce v češtině: Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy
Název v anglickém jazyce: Prague Grammar School Teacher´s Approach to their Student´s Preparation for Biology Admission Exams to Chosen Universities
Klíčová slova: biologie, gymnázium, přijímací zkouška, vysoká škola,
Klíčová slova anglicky: biology, grammar school, entrance examination, university
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.04.2015
Datum zadání: 21.04.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R307, 307, biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešerše:
- vytvoření seznamu vysokých škol, které nabízejí studijní obory zaměřené na biologii
- vybrané biologické obory rozpracovat (charakteristika, profil absolventa, podmínky pro přijetí ke studiu)

Výzkum:
- dotazníkovým šetřením zjistit, jak učitelé biologie na gymnáziích přistupují k přípravě studentů na vysoké školy s biologickým zaměřením
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK