Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Czech Cross-Border Insolvency Rules in Comparison with the UNCITRAL Model Law
Název práce v češtině: Czech Cross-Border Insolvency Rules in Comparison with the UNCITRAL Model Law
Název v anglickém jazyce: Czech Cross-Border Insolvency Rules in Comparison with the UNCITRAL Model Law
Klíčová slova: cross-border insolvency law, UNCITRAL Model Law
Klíčová slova anglicky: cross-border insolvency law, UNCITRAL Model Law
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.04.2015
Datum zadání: 17.08.2015
Datum a čas obhajoby: 14.06.2016 08:00
Místo konání obhajoby: IES, m 206
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2016
Oponenti: Olha Khymych, DiS.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
ANDERSON, Kent. The Cross-Border Insolvency Paradigm: A Defense Of The Modified

Universal Approach Considering The Japanese Experience, University of Pennsylvania

Journal of International Law, 2000, pp. 679 – 779.

ARSENAULT, Steven J. Westernization of Chinese Bankruptcy: An Examination of China’s

New Corporate Bankruptcy Law through the Lens of the UNCITRAL Legislative Guide to

Insolvency Law, Pennsylvania State University International Law Review, 2008 – 2009, pp.

45-88.

BERENDS, André J. The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: A

Comprehensive Overview, Tulane Journal of International and Comparative Law, 1998, pp.

309 – 399.

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Evropské a mezinárodní insolvenční právo: komentář. 1. vyd.

Praha: C. H. Beck, 2007, xxxvii, 1550 s. ISBN 978-80-7179-591-9.

BOSHKOFF, Douglass G. Some Gloomy Thoughts Concerning Cross-Border Insolvencies,

Washnigton University Law Quarterly, 1994, pp. 931 – 941.

FRANKEN, Sefa M. Cross-Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis,

Oxford Journal of Legal Studies, 2014, pp. 97 – 131.

GUZMAN, Andrew T. International Bankruptcy: In Defense of Universalism, Michigan Law

Review, 1999 – 2000, pp. 2177 – 2215.

HO, Look Chan. The Revised UNCITRAL Model Law Enactment Guide – A Welcome

Product?, Journal of International Banking Law and Regulation, 2014, pp. 325 – 340.

KISLINGEROVÁ, Eva, Tomáš RICHTER a Luboš SMRČKA. Insolvenční praxe v České

republice: v období 2008–2013. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xv, 143 s. Beckova edice

ekonomie. ISBN 978-807-4004-971.

LEONARD, Bruce. Managing Default by a Multinational Venture: Cooperation in Cross-

Border Insolvencies, Texas International Law Journal, 1998, pp. 543 – 556.

LOPUCKI Lynn M. Cooperation in International Bankruptcy: A Post-Universalist Approach,

Cornell Law Review, 1998 – 1999, pp. 696 – 762.

MAJUMDAR, Arjya B. The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, India Law

Journal, 2009, pp 1 – 19.

MOONEY, Charles W. Harmonizing Choice-of-Law Rules for International Insolvency Cases:

Virtual Territoriality, Virtual Universalism, and the Problem of Local Interests, University of

Pennsylvania Law School, Research Paper no. 14-32, 2014.

RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 471 s. ISBN 978-807-

3573-294.

SEXTON, Anthony V. Current Problems and Trends in the Administration of Transnational

Insolvencies involving Enterprise Groups: The Mixed Record of Protocols, the UNCITRAL

Model Insolvency Law, and EU Insolvency Regulation, Chicago Journal of International Law,

2011 – 2012, pp. 811 – 840.

TRAUTMAN, Donald T., WESTBROOK, Jay L., GAILLARD, Emanuel. Four Models for

International Bankruptcy, The American Journal of Comparative Law, 1993, pp. 573 – 625.

TRITCHARDT, Anton. The UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Flinders

Journal of Law Reform, 2002, pp. 95 – 128.

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, 1997

UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Guide to Enactment and Interpretation,

2013

WEI, Chuyi. Chinese Bankruptcy Law in its Eight Year: An Evaluation in Theory and Practice,

International Company and Commercial Law Review, 2014, pp. 309 – 317.

WESTBROOK, Jay L. Priority Conflicts as a Barrier to Cooperation in Multinational

Insolvencies, Pennsylvania State University International Law Review, 2008 – 2009, pp. 869

– 878.

WESTBROOK, Jay L. Universalism and Choice of Law, Pennsylvania State University

International Law Review, 2004 – 2005, pp. 625 – 637.
Předběžná náplň práce
The thesis will focus on the new Czech cross-border insolvency rules that are a

part of the new International Private Law Act (91/2012 Sb.), which was adopted

in 2012. Specifically, it will provide a comparison of the UNCITRAL Model Law

and the current Czech legislation regarding general cross-border insolvencies

(par 111, 91/2012 Sb. Act).

On the contrary, the thesis will inquire neither into specific rules on

international insolvencies of special regulated financial bankrupts (paras 112 –

114, 91/2012 Sb. Act), nor into the EU cross-border insolvency rules.

The aim of the work is to evaluate the development of Czech cross-border

insolvency rules with regard to the development of international standards in

this area, and to identify the impact of the Czech legislation on the domestic

economy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will focus on the new Czech cross-border insolvency rules that are a

part of the new International Private Law Act (91/2012 Sb.), which was adopted

in 2012. Specifically, it will provide a comparison of the UNCITRAL Model Law

and the current Czech legislation regarding general cross-border insolvencies

(par 111, 91/2012 Sb. Act).

On the contrary, the thesis will inquire neither into specific rules on

international insolvencies of special regulated financial bankrupts (paras 112 –

114, 91/2012 Sb. Act), nor into the EU cross-border insolvency rules.

The aim of the work is to evaluate the development of Czech cross-border

insolvency rules with regard to the development of international standards in

this area, and to identify the impact of the Czech legislation on the domestic

economy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK