Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výtvarná scéna ve Zlíně v šedesátých letech
Název práce v češtině: Výtvarná scéna ve Zlíně v šedesátých letech
Název v anglickém jazyce: Art Scene of the Sixties in Zlin
Klíčová slova: Zlín, Gottwadlov, Oblastní galerie výtvarného umění, Michal Plánka, Antonín Grůza, SČSVU, ČFVU, galerie Dílo, výstavy, Divadlo pracujících
Klíčová slova anglicky: Zlín, Gottwaldov, Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, Michal Plánka, Antonín Grůza, SČSVU, ČFVU, The Gallery Dílo Gottwaldov, exhibitions, Theater of Workers
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2015
Datum zadání: 15.04.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2015
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ladislava Horňáková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá výtvarnou scénou ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově) v šedesátých letech. V tomto tzv. průmyslovém městě se tehdy odehrály významné výstavy (Nové cesty I, Nové cesty II, Výstava světové grafiky, UB 12…), které přesahovaly zlínský region. Kulturní dění se soustředilo převážně do Oblastní galerie výtvarného umění, galerie Dílo a nemalá byla také spolupráce s Divadlem pracujících. Důležité slovo zde měl SČSVU a FČSVU. Ve své diplomové práci bych chtěla zmapovat dění v šedesátých letech ve Zlíně a zaměřit se na mladou progresivní generaci výtvarníků.
Seznam odborné literatury
Jiří Siblík, Výstava světové grafiky (kat. výst.), Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově 1965.
Antonín Grůza, Nové cesty. Přehlídka současné avantgardy (kat. výst), Oblastní galerie v Gottwaldově 1966.
Eva Petrová, Nové cesty II. Mladá generace (kat. výst), Oblastní galerie v Gottwaldově 1967.
Jindřich Chalupecký, Nové umění v Čechách, Praha 1994.
Mahulena Nešlehová, Poselství jiného výrazu. Pojetí „informelu“ v českém umění 50. a první poloviny 60. let, Praha 1997.
Alena Potůčková – Ivan Neumann, Umění zrychleného času, Praha 1999.
Dagmar Dušková – Pavlína Morganová – Jiří Ševčík, České umění 1938 – 1989. Programy. Kritické texty. Dokumenty, Praha 2001.
Antonín Grůza, Šedesátá léta ve Zlíně, Prostor Zlín XIII, 2006, č. 2, s. 46–51.
Marie Platovská (ed.) – Rostislav Švácha (ed.) – Vojtěch Lahoda etc., Dějiny českého výtvarného umění. [VI/1]. 1958 – 2000, Praha 2007.
Periodika: Naše Pravda, Prostor Zlín, Výtvarná práce, Výtvarné umění
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK